02/12/2019 Visiedocument Community Systems

Op 10 juli 2019 presenteerde de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen haar visie op de Community Systems aan de leden van het Nationaal Forum. Na de consultatieronde heeft de Administratie het document verder geoptimaliseerd op basis van de ontvangen feedback. Met de toevoeging van een paragraaf over privacy (punt i) en standaardisering (punt j) stellen we de geupdate versie ter beschikking. 

In een volgende fase neemt de Administratie contact op met de (lucht)havens om voor ieder afzonderlijk het systeem mee te delen, waarna er officieel gestart wordt met het project.