04/11/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

De leden van de regionale werkgroep Leuven kwamen samen op 27 september. Ze kregen een stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud & Be-gate. Air Cargo Belgium organiseerde een brainstormsessie met leden van de community. Tijdens het overleg volgde een eerste voorstelling van de resultaten. Een verdere evaluatie door de Algemene Administratie Douane & Accijnzen volgt. 

Lees het verslag voor meer informatie.