05/12/2019 Ondersteuning voor Customs Competence Centers

Zoals aangekondigd op de vergadering van de werkgroep Communicatie & Marketing werden er begin 2019 enkele succesvolle pilootprojecten rond 3C (customs competence center) opgezet. 

Een customs competence center is een entiteit binnen de organisatiestructuur van een onderneming die instaat in voor de kwaliteitsvolle centralisatie, coördinatie en afhandeling van douane- en gerelateerde zaken. 

Mede door het succes van de pilootprojecten wenst de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen ook in de toekomst customs competence centers in België op actieve wijze te blijven ondersteunen. De Administratie is dan ook op zoek naar ondernemingen die voldoen aan het volgende profiel:

  •  AEO vergund zijn
  • Beschikt over een eigen 3C in België
  • Beheert en coördineert de douane- en aanverwante zaken vanuit het eigen 3C voor de werkzaamheden van uw onderneming in minstens 2 lidstaten van de Europese Unie (waaronder dus één België is)
  • Heeft niet als hoofdactiviteit dienstverlening of doet een relevante dienstverlening slechts binnen één specifieke organisatie

Voldoet jouw onderneming aan deze voorwaarden en is ze gemotiveerd om mee te stappen in dit verhaal? Neem dan snel een kijkje op de 3C-pagina’s op de website van Douane en Accijnzen. Je vindt de nodige informatie onder de rubriek ‘Over de AAD&A – Projecten en initiatieven’. Bijkomende informatie kan je bekomen via het team Economische Ondersteuning.