News


16/03/2017 Nieuwe website Douane en Accijnzen

Tijdens vergaderingen van de werkgroep Communicatie werd de vernieuwde website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen aangekondigd. Sinds deze week is het zo ver: de website staat online. Benieuwd?

09/03/2017 Verslag Trade Facilitation - bijzonder overleg

Op 2 maart was er een bijzonder overleg van Trade Facilitation te Antwerpen, over de nachtopening van de containerterminals aan het Deurganckdok. Lees in het verslag wat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de betrokken economische operatoren hebben afgesproken ivm de aanwezigheid van de douane op de terminals aan het Deurganckdok.

06/03/2017 Verslag werkgroep Binnenbrengen online

De werkgroep Binnenbrengen kwam bijeen op 24 februari. Lees het verslag en de conclusies van de analysevergaderingen van 14 februari (proces binnenbrengen) en 22 februari (bulkprocedures).

28/02/2017 Verslag werkgroep ICT online

De werkgroep ICT kwam een eerste keer samen op 20 januari. Het verslag is gepubliceerd. Tijdens de vergadering werd afgesproken om in drie projectgroepen verder te werken en de plenaire vergadering van de werkgroep ICT twee keer per jaar te houden, met als doel de vooruitgang van de projectgroepen te bespreken. De drie projectgroepen zijn de volgende: Softwareontwikkelaars, Globalisaties en Gegevensuitwisseling. De verslagen van al deze werkgroepen zullen op de website gepubliceerd worden.

27/02/2017 Verslag projectgroep Globalisaties online

De Stuurgroep besloot om voor Globalisaties een aparte projectgroep (of subwerkgroep) op te richten, binnen de werkgroep Binnenbrengen. De projectgroep Globalisaties kwam een eerste keer samen op 9 januari. Het definitief verslag staat online. Lees de stand van zaken in de presentatie, de planning en voorlopige deadline voor realisatie in het verslag en de vragen en antwoorden in het exceldocument.

07/02/2017 Verslag Stuurgroep online

De Stuurgroep is op 27 januari samengekomen. Raadpleeg het verslag.

06/02/2017 Verslag werkgroep Communicatie online

De werkgroep Communicatie kwam bijeen op 24 januari. Het verslag staat online.

03/02/2017 Vergelijking Enig document met bijlage B van de DWU DA

Dit jaar start de Algemene Administratie Douane en Accijnzen met het afstemmen van PLDA Invoer op de vereisten vermeld in bijlage B van de UCC DA. De gegevens die nu ingevuld worden in het Enig document bij invoer zullen dus op termijn vervangen worden door de gegevens die bijlage B vereist. Raadpleeg het document dat de vakken van het Enig document vergelijkt met de gegevenselementen in bijlage B.

02/02/2017 Verslag van Trade Facilitation online

Het verslag van Trade Facilitation, het regionaal overleg te Antwerpen, staat online.

31/01/2017 Buitenlands EORI-nummer en BTW-verlegging

Gebruikt jouw onderneming een EORI-nummer dat niet in België werd afgeleverd (buitenlands EORI-nummer) en maakt je onderneming gebruik van BTW-verlegging (code G)? Lees hier wat je moet doen als je problemen ondervindt in PLDA.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS