News


18/12/2017 Verslag WG Bijzondere regelingen

Op 21 november kwam de werkgroep Bijzondere regelingen bijeen. De leden bespraken onder andere volgende punten: het verminderen van de rapportage naar de Douane toe, de nieuwe aanvraagformulieren voor vergunningen, de rapportering vanuit PLDA, de mogelijkheid om gezamenlijk op te slaan in een douane-entrepot type II en het equivalentieverkeer inzake actieve veredeling.

16/12/2017 Installatie nieuwe versie PLDA

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen biedt haar excuses aan voor de problemen die de installatie van de nieuwe versie van PLDA heeft veroorzaakt. Door een samenloop van omstandigheden heeft die installatie veel meer tijd gevraagd dan oorspronkelijk ingeschat. Ondertussen hebben alle betrokken diensten samen een duidelijk actieplan opgesteld om dit in de toekomst te vermijden.

11/12/2017 Lijst met vaak gebruikte afkortingen

In een gesprek over Douane en Accijnzen vliegen de afkortingen je om de oren. Als je nog niet vertrouwd bent met de termen is het moeilijk om te volgen. Ben je een oude rot in het vak, dan nog kan het gebeuren dat je voor de eerste keer een afkorting hoort. De Douane blijft immers evolueren, en bijgevolg afkortingen uitvinden. Om jou het leven gemakkelijker te maken kan je hier een lijst met vaak gebruikte afkortingen downloaden.

07/12/2017 Verslag regionaal overleg Leuven

Op het regionaal overleg Leuven van 17 november focusten de leden op de implementatie van ECS II. Daarnaast sloten ze enkele agendapunten af. De douane heeft ook gereageerd op de verscheidene uitnodigingen vanuit de ACB-werkgroepen, om haar aanwezigheid zo efficiënt mogelijk te organiseren.

05/12/2017 IT-onderhoudsweekend in december

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 9 en 10 december. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

30/11/2017 Inleefstages van start

Vandaag sloten DSV Belgium en SCOTT (Europe) Distribution Center NV de eerste stagecontracten af samen met de douane om wederzijdse inleefstages te organiseren. Het gaat hierbij om een pilootproject waaraan enkele bedrijven zullen deelnemen om het AEO-partnership te versterken en tegelijkertijd het concept van co-creatie verder uit te bouwen.

29/11/2017 Planning uitrol NCTS-RW en EMCS 3.3

Op 16 november kwam de werkgroep ICT-Software providers samen. De volgende update van PLDA (17.9) zal plaatsvinden in januari. De verwachte planning van de uitrol van NCTS-RW en EMCS Fase 3.3 is te raadplegen in het verslag. Verder bespraken de leden technische vraagstukken in verband met onder andere de elektronische DV1, EORI bij invoer en de CUSCAR.

23/11/2017 Verplicht elektronische aankomstmelding voor exportcontainers

Om het verwerken van de exportbewegingen efficiënter te laten verlopen, moeten terminaloperatoren vanaf 4 juni 2018 de aankomstmelding voor exportcontainers doen via een elektronisch bericht. Dit kan in Edifact-formaat (CODECO IN) of in XML-formaat (Charge Report met containernummer). Deze aanpassing gebeurt in het kader van de automatisering van het exportproces.

20/11/2017 Verslag Stuurgroep

Op 10 november kwam de Stuurgroep bijeen. De convenors gaven een stand van zaken van de activiteiten van hun werkgroep. De Stuurgroep wees enkele nieuwe agendapunten toe aan werkgroepen.

13/11/2017 Verslag Regionaal overleg Bergen

Op 25 oktober kwamen de leden van de regionale werkgroep van Bergen bijeen. De leden van de douaneadministratie lichtten de procedure "buffering" toe, evenals het REX-systeem. De resultaten en de prioriteiten van de nationale werkgroepen werden ook meegedeeld. Verder was er ruimte om vragen te stellen.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS