News


21/06/2017 Vergunning geregistreerde afzender

Zoals aangekondigd in de werkgroep Accijnzen, kunnen bedrijven binnenkort een vergunning 'Geregistreerde afzender' aanvragen. Een geregistreerde afzender is gemachtigd om accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling te verzenden wanneer die in het vrije verkeer worden gebracht.

20/06/2017 Intentieovereenkomst met Air Cargo Belgium

Op 2 juni ondertekenden vertegenwoordigers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en van de federatie Air Cargo Belgium een intentieovereenkomst. Hierin wordt de samenwerking tussen de douane en de luchtvrachtindustrie op BRUcargo structureel vastgelegd en geïntegreerd in de structuur van het Nationaal Forum.

19/06/2017 Mengen aan boord

Op de vergadering van 3 mei van de werkgroep Bijzondere regelingen hebben de convenors reeds het standpunt van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen aangekondigd wat betreft mengen aan boord onder de vergunning Actieve veredeling. Lees hier wat de voorwaarden zijn.

16/06/2017 Verslag WG ICT - software providers

De werkgroep ICT - software providers kwam bijeen op 18 mei. Onder andere volgende onderwerpen kwamen aan bod: het testen en de issues van de elektronische DV1, het REX-systeem en de uitrol van NCTS-RW. Daarnaast stelden John Kerkhof en Hans Verbeeck "Nxtport" voor.

15/06/2017 Algemene vergadering op 4 oktober

Op 4 oktober 2017, in de namiddag, vindt de Algemene vergadering plaats van het Nationaal Forum. De leden ontvangen binnenkort meer informatie.

14/06/2017 Nieuw: Werkgroep Controleprocessen

Op de vergadering van 15 mei besloot de werkgroep Niet-fiscale maatregelen zijn naam te wijzigen in 'werkgroep Controleprocessen'. Deze nieuwe naam sluit beter aan bij de taken van de werkgroep. De convenors zijn een questionnaire aan het opstellen. Aan de hand hiervan willen ze de pijnpunten in de controleprocessen blootleggen en samen met de leden zoeken naar oplossingen.

07/06/2017 Nieuwe openingsuren PLDA-Helpdesk

Vanaf 1 juli is de PLDA-Helpdesk bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 18u. Dankzij de gewijzigde openingsuren zal de PLDA-Helpdesk meer personeel kunnen inzetten tijdens de piekuren. Buiten die openingsuren is de PLDA-Helpdesk bereikbaar via de permanentie en dit voor specifieke problemen. Het telefoonnummer blijft 0257/933 33.

31/05/2017 Verslag Stuurgroep

Op 12 mei kwam de Stuurgroep samen. De leden bespraken onder andere volgende zaken: de nieuwe openingsuren van de PLDA-Helpdesk, het overleg met Overleg Douane Bedrijfsleven Nederland, de toepassing van EiDR en informatiedeling over Brexit.

30/05/2017 IT-onderhoudsweekends 2017

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 3 en 4 juni. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

24/05/2017 Regionaal overleg Brussel van start

Op 5 mei organiseerde de regionale douaneadministratie te Brussel, in samenwerking met BECI (Brussels Entreprises Commerce and Industry), het eerste regionaal overleg. Kristian Vanderwaeren, de administrateur-generaal, stelde de nieuwe organisatiestructuur van de douane voor. Kristof Vranckaert lichtte de Brexit toe en Hilde De Potter het AEO-certificaat.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS