07/05/2019 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 29 april kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. Er werd uitleg gegeven over de sluiting van het hulpkantoor Mechelen alsook de verhuis van enkele diensten van de Algemene Admnistratie Douane & Accijnzen. Verder werd er toelichting gegeven over onder andere GLLP & alternatieve bewijzen voor T-documenten. Tot slot werd het belang van een goede en continue voorbereiding door de privésector op de Brexit benadrukt. 

Raadpleeg het volledige verslag hier.