News


10/04/2017 Elektronische D.V.1 vanaf 18 april

Vanaf 18 april 2017 zal het mogelijk zijn om de aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) rechtstreeks in de PLDA-toepassing in te brengen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voorziet een overgangsperiode tot en met 31 augustus 2017 om de aangevers de mogelijkheid te geven vertrouwd te worden met deze nieuwe functionaliteit. Vanaf 1 september 2017 dienen de aangiften D.V. 1 verplicht te worden ingediend in de PLDA- toepassing.

06/04/2017 Regionaal Forum Hasselt van start

Op 29 maart werd het eerste regionaal overleg in Hasselt georganiseerd. De Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, Kristian Vanderwaeren, kwam de nieuwe structuur van de administratie voorstellen. De regionale centrumdirecteur, Eric De Smedt, deed hetzelfde voor de regionale administratie Hasselt en deelde de contactpersonen van de diensten mee. Tot slot werd het plan van aanpak van de regio Hasselt voor de herbeoordeling van de vergunningen volgens de UCC toegelicht.

05/04/2017 Overdracht bij bijzondere bestemming

Op 24 februari kwam de werkgroep Bijzondere regelingen bijeen. De resultaten van de brainstormsessie over de quick wins voor de vergunningen (aanvraagprocedure, audit en rapportage PLDA) werden voorgesteld. De dienst Tarief van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gaf toelichting over de overdracht bij de regeling Bijzondere bestemming. Lees meer informatie in het verslag.

04/04/2017 IMO FAL 3 & 4 formulieren

Op 28 februari kwam de projectgroep 'IMO FAL 3 & 4' bijeen. Dit projectgroep valt onder de werkgroep Uitgaan. Het verslag is nu te raadplegen.

03/04/2017 Verslag WG ICT - software providers

Op 16 maart kwam de werkgroep ICT - software providers samen. Lees in het verslag wat er besproken geweest is op IT-vlak over onder andere de elektronische DV1, EORI bij invoer, CCRM, EMCS fase 3.3.

30/03/2017 Verbonden aan het kantoor Bilzen of Geel?

Bedrijven verbonden aan het kantoor van Bilzen (BE408 000) of Geel (BE432000) kunnen zich nu reeds voorbereiden op de lancering van de nieuwe versie van NCTS. In 2017 wordt NCTS, net als PLDA, een webgebaseerde toepassing en krijgt het de nieuwe naam NCTS-RW (van rewrite).

29/03/2017 Start Regionaal Forum Leuven

In regio Leuven organiseert de douaneadministratie het overleg in samenwerking met Air Cargo Belgium, de vertegenwoordiger van de air cargo-gemeenschap op BRUcargo. Het eerste overleg in het kader van het Nationaal Forum vond plaats op 10 maart. Lees het verslag van die vergadering.

28/03/2017 Verslag Stuurgroep online

De Stuurgroep kwam bijeen op 10 maart. Het verslag staat online.

27/03/2017 Contactgegevens van de regio's

Sinds de nieuwe structuur van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, zijn de regionale administraties het eerste aanspreekpunt voor economische operatoren. Raadpleeg de contactgegevens van de diensten van de zeven regio's.

24/03/2017 Nieuwe convenors

Elke werkgroep wordt voorgezeten door een tandem privé - AAD&A: één convenor uit de privésector en één convenor uit de AAD&A. De werkgroep Communicatie, de werkgroep Bijzondere regelingen en de werkgroep ICT krijgen een nieuwe convenor.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS