News


09/10/2017 Verslag regionaal overleg Gent

Op 8 september vond het regionaal overleg Gent plaats. Gastheer was deze keer TVH Parts NV te Waregem. De douaneadministratie van Regio Gent gaf een woordje uitleg over het proces van de aanzuivering van NCTS-documenten, over de opvolging van de uitvoeraangiftes en over de vereenvoudigde procedures voor koerierdiensten. De director EU affairs van de federatie EEF (The manufacturers' organisation), Fergus McReynolds gaf een presentatie over hun visie op de Brexit.

15/09/2017 Verslag Stuurgroep

Op 11 september kwam de Stuurgroep bijeen. Op de agenda stonden onder andere de voorbereiding van de Algemene Vergadering van het Nationaal Forum op 4 oktober en van de vergadering met "Overleg Douane Bedrijfsleven Nederland" op 6 oktober. De leden bespraken ook de regionale werkgroepen, de nieuwe rubriek over Brexit op de site van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de wederzijdse stages bij bedrijven en de Administratie.

14/09/2017 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 5 september kwam de regionale werkgroep te Antwerpen, Trade Facilitation, bijeen. De leden bogen zich over een goed gevulde agenda. O.a. volgende punten kwamen aan bod: de toegelaten en aangewezen plaatsen, de nachtopening van de containerterminals aan de Deurganckdok, de controles van het FAVV, lege containers en containers met residu, de ATO, de herbeoordeling van vergunningen.

13/09/2017 Minimumcriteria voor beroepsbekwaamheid

Op 1 september kwam de projectgroep "Beroepsbekwaamheid" samen. De leden bepaalden de minimumcriteria voor beroepsbekwaamheid voor douanevertegenwoordigers enerzijds en AEO (niet-douanevertegenwoordigers) anderzijds.

12/09/2017 Customs Decision System

De werkgroep Bijzondere regelingen kwam bijeen op 6 september. De leden gaven een stand van zaken van de actiepunten van de vorige vergadering, o.a. over de gerealiseerde vereenvoudigingen bij vergunningsaanvragen en de rapportering uit PLDA. Het "Customs Decision System", het Europees systeem om grensoverschrijdende vergunningen aan te vragen, werd toegelicht.

01/09/2017 Update Q&A UCC

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde een nieuwe versie van de Q&A over de UCC. Ze wijzigde het antwoord op vraag 104, over de overdracht van rechten en plichten bij het gebruik van de regeling 'bijzondere bestemming'.

31/08/2017 Onderhoudsweekend IT in september

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 9 en 10 september. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

25/08/2017 Van Edifact naar XML

Voor alle berichten met een bestaand equivalent in XML (d.i. SAD import en export) stopt EDIFACT op 1 januari 2018. Voor de andere berichten (NCTS en de Goederencomptabiliteit) wordt er overgegaan naar XML van zodra de processen worden herschreven.

22/08/2017 Regionaal overleg Leuven

Op 7 juli kwam de regionale werkgroep Leuven bijeen. De leden zullen prioritair de implementatie van ECS verder opvolgen en stimuleren, met als eerste stap de verplichting om de aankomstmelding IE507 elektronisch in te sturen.

31/07/2017 Regionaal overleg Hasselt

Op 29 juni kwam de regionale werkgroep Hasselt bijeen. De vergadering vond plaats in Mechelen. De regionale douaneadministratie gaf toelichting over de lossingsverschillen bij T-documenten, anti-forestallingmaatregelen, 3 C's, de herbeoordeling van vergunningen en de verhuis van douanelocaties in Mechelen. De aanwezige leden van de privésector kregen de kans om vragen te stellen.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS