15/07/2019 PLDA - Problemen met de releaseberichten opgelost

Eind juni 2019 werden er bij FODFIN netwerk upgrades uitgevoerd. Tijdens deze upgrade werd ook de firmware van de proxies aangepast, dit omwille van vroegere performantieproblemen. Kort na deze ingreep bleken er problemen te zijn bij het versturen van de berichten naar de economische operatoren.

Dankzij de input van enkele softwareproviders, waarvoor de Algemene Administratie Douane & Accijnzen hen uitdrukkelijk wenst te bedanken, kon een doeltreffende debugging opgestart worden.

Uit deze debugging is gebleken dat de upgrade van de proxies de oorzaak was. Daarom werd op  09 juli 2019 beslist een tijdelijke tweede proxy op te zetten met de oude firmware versie. Na deze wijziging werden er geen problemen met de releaseberichten uit PLDA meer gerapporteerd.