05/08/2019 Nota brexit

De douaneadministratie heeft een nota over de brexit opgesteld. Deze nota licht de gevolgen toe van een no-deal brexit, waarbij het goederenverkeer met het VK onderworpen wordt aan de bepalingen van de UCC en aan de bijhorende douaneformaliteiten. De nota is het resultaat van overleg tussen de douaneadministratie en de privésector binnen het Nationaal Forum, subwerkgroep Brexit. 

Met de nota wenst de douaneadministratie de privésector voor te bereiden op de brexit, zodat de bestaande goederenstromen zo weinig mogelijk worden verstoord.

Raadpleeg de brexitnota voor meer informatie.