News


08/06/2018 Verslag regionaal forum Brussel

De regionale douaneadministratie en de privésector kwamen een tweede maal samen voor het regionaal overleg Brussel. De bijeenkomst vond plaats op 27 maart. REX (registered exporter) en de preferentiële oorsprong werden voorgesteld, evenals het nationaal project E-commerce. Verder bespraken de leden de resultaten van de enquête die BECI bij haar leden afnam.

05/06/2018 Algemene Vergadering op 6 november

Op 6 november 2018, in de namiddag, vindt de Algemene vergadering plaats van het Nationaal Forum. De leden ontvangen binnenkort meer informatie.

04/06/2018 "Arrival at exit" uitgesteld

De verplichting betreffende “Arrival at Exit” zal uitgesteld worden van 4 juni 2018 naar 1 september 2018, omdat er voorrang wordt verleend aan de implementatie van CCRM.

16/05/2018 Toegang tot EU Trader Portal

De problemen met de EU Trader Portal, het portaal voor de aanvraag van grensoverschrijdende vergunningen, zijn opgelost. De bedrijven kunnen dus hun aanvraag elektronisch indienen via het portaal. Hiervoor moeten ze wel een rol FIN-TAXUD creëren.

15/05/2018 Nieuwe werkwijze regularisaties

Zoals op de vergadering van de werkgroep Algemene bepalingen afgesproken, stelde Nathalie Delestienne, hoofd van het departement Processen en Methodes, een nota op met toelichting over de regularisatie van aangiftes, zowel bij invoer als bij uitvoer.

14/05/2018 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 20 april kwamen de leden van de projectgroep Beroepsbekwaamheid bijeen om de stand van zaken te bespreken van de erkenning van douaneopleidingen door de douaneadministratie.

09/05/2018 Verslag WG Bijzondere regelingen

Op 27 april kwamen de leden van de werkgroep Bijzondere regelingen samen. Florence Coulon, de nationale vertegenwoordigster bij de EU over transit, gaf toelichting over de eventuele Europese verplichting van de HS-code op transitaangiftes. Ook het verplicht invullen van het identificatienummer van het transportmiddel (vak 18) op transitaangiftes werd besproken. Verder heeft de douaneadministratie in PLDA de mogelijkheid gecreëerd voor bedrijven om de aangiftes opgemaakt met de eigen EORI te consulteren.

08/05/2018 Verslag WG Binnenbrengen

Op 24 april kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen bijeen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de Europese werkgroep AN/PN/TS, de rewrite NCTS, CCRM en de nota overbrenging onder tijdelijke opslag. De vergadering begon met een voorstelling van het nieuw departement binnen de douaneadministratie, Processen & Methodes.

07/05/2018 Verslag Stuurgroep

Op 27 april kwamen de leden van de Stuurgroep samen. De leden bespraken o.a. het laatste nieuws over de Brexit en nieuwe agendapunten om te behandelen in de bevoegde werkgroepen.

27/04/2018 Verslag werkgroep Leuven

Op 30 maart kwamen de leden van de werkgroep Leuven bijeen. Op de agenda stonden onder andere volgende punten: stand van zaken van de BRUcloud-applicatie voor het insturen van het aankomstbericht IE507, de vereenvoudiging van verschillende plaatselijke vergunningen en de procedure van in beslagname van goederen door de douane.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS