News


19/04/2017 Directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten

Op 1 april 2017 werd de borgakte-plus ingevoerd. Voortaan kan een douanevertegenwoordiger een borgakte (borgakte-plus) op zijn naam voorleggen aan de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

18/04/2017 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 29 maart kwam de werkgroep Algemene bepalingen bijeen. De leden bespraken de "borgakte plus", evenals de nota over zelfarchivering (gepubliceerd begin maart). De dienst Marketing stelde de portfolio met AEO-voordelen voor. Verder sprak de werkgroep actiepunten af rond het project van de wederzijdse stages, de erkende douaneopleidingen en de digitalisatie van de oorsprongscertificaten.

11/04/2017 Gasmeting in containers

Een vereenvoudigde procedure voor de verluchting van containers is gepubliceerd. Dit werd aangekondigd in de vergadering van de werkgroep Niet-fiscale maatregelen van 20 februari. Verder stelden operatoren ook de vraag of ze zelf gasmetingen mochten verrichten in het kader van de verificatie. Dit wordt door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen toegelaten, mits de bedrijven voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen en voorwaarden.

10/04/2017 Elektronische D.V.1 vanaf 18 april

Vanaf 18 april 2017 zal het mogelijk zijn om de aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) rechtstreeks in de PLDA-toepassing in te brengen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voorziet een overgangsperiode tot en met 31 augustus 2017 om de aangevers de mogelijkheid te geven vertrouwd te worden met deze nieuwe functionaliteit. Vanaf 1 september 2017 dienen de aangiften D.V. 1 verplicht te worden ingediend in de PLDA- toepassing.

06/04/2017 Regionaal Forum Hasselt van start

Op 29 maart werd het eerste regionaal overleg in Hasselt georganiseerd. De Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, Kristian Vanderwaeren, kwam de nieuwe structuur van de administratie voorstellen. De regionale centrumdirecteur, Eric De Smedt, deed hetzelfde voor de regionale administratie Hasselt en deelde de contactpersonen van de diensten mee. Tot slot werd het plan van aanpak van de regio Hasselt voor de herbeoordeling van de vergunningen volgens de UCC toegelicht.

05/04/2017 Overdracht bij bijzondere bestemming

Op 24 februari kwam de werkgroep Bijzondere regelingen bijeen. De resultaten van de brainstormsessie over de quick wins voor de vergunningen (aanvraagprocedure, audit en rapportage PLDA) werden voorgesteld. De dienst Tarief van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gaf toelichting over de overdracht bij de regeling Bijzondere bestemming. Lees meer informatie in het verslag.

04/04/2017 IMO FAL 3 & 4 formulieren

Op 28 februari kwam de projectgroep 'IMO FAL 3 & 4' bijeen. Dit projectgroep valt onder de werkgroep Uitgaan. Het verslag is nu te raadplegen.

03/04/2017 Verslag WG ICT - software providers

Op 16 maart kwam de werkgroep ICT - software providers samen. Lees in het verslag wat er besproken geweest is op IT-vlak over onder andere de elektronische DV1, EORI bij invoer, CCRM, EMCS fase 3.3.

30/03/2017 Verbonden aan het kantoor Bilzen of Geel?

Bedrijven verbonden aan het kantoor van Bilzen (BE408 000) of Geel (BE432000) kunnen zich nu reeds voorbereiden op de lancering van de nieuwe versie van NCTS. In 2017 wordt NCTS, net als PLDA, een webgebaseerde toepassing en krijgt het de nieuwe naam NCTS-RW (van rewrite).

29/03/2017 Start Regionaal Forum Leuven

In regio Leuven organiseert de douaneadministratie het overleg in samenwerking met Air Cargo Belgium, de vertegenwoordiger van de air cargo-gemeenschap op BRUcargo. Het eerste overleg in het kader van het Nationaal Forum vond plaats op 10 maart. Lees het verslag van die vergadering.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS