12/02/2019 Aangepaste nota alternatieve bewijsvoering bij transit

Na feedback van de privésector meegedeeld binnen het Nationaal Forum, heeft het departement Processen en Methodes de nota over de alternatieve bewijsvoering in het kader van douanevervoer aangepast.

Meer bepaald betreft het een aanpassing van punt 1.2.1 § 6 & 7.

Raadpleeg de herwerkte nota hieronder.