News


25/08/2017 Van Edifact naar XML

Voor alle berichten met een bestaand equivalent in XML (d.i. SAD import en export) stopt EDIFACT op 1 januari 2018. Voor de andere berichten (NCTS en de Goederencomptabiliteit) wordt er overgegaan naar XML van zodra de processen worden herschreven.

22/08/2017 Regionaal overleg Leuven

Op 7 juli kwam de regionale werkgroep Leuven bijeen. De leden zullen prioritair de implementatie van ECS verder opvolgen en stimuleren, met als eerste stap de verplichting om de aankomstmelding IE507 elektronisch in te sturen.

31/07/2017 Regionaal overleg Hasselt

Op 29 juni kwam de regionale werkgroep Hasselt bijeen. De vergadering vond plaats in Mechelen. De regionale douaneadministratie gaf toelichting over de lossingsverschillen bij T-documenten, anti-forestallingmaatregelen, 3 C's, de herbeoordeling van vergunningen en de verhuis van douanelocaties in Mechelen. De aanwezige leden van de privésector kregen de kans om vragen te stellen.

14/07/2017 Verslag WG Uitgaan

Op 30 juni kwam de werkgroep Uitgaan bijeen. De convenors deelden mee welke alternatieve bewijzen voor uitvoer de douane aanvaardt. Wat betreft de alternatieve bewijzen bij transit, dit wordt verder verduidelijkt op Europees niveau. Er werd ook een stand van zaken gegeven van het project Maritime Single Window (IMO FAL 3 & 4), het voorstel van nieuwe definitie exporteur en het alternatief voor de domiciliëring bij uitvoer.

13/07/2017 Proces binnenbrengen

Op 6 juli kwam de werkgroep Binnenbrengen bijeen. De convenors deelden de vorderingen mee van het levend document (of conceptnota) over het proces binnenbrengen. Verder evalueerden de leden het pilootproject over de mondelinge aangiftes van terugkerende verpakkingsmiddelen. Andere onderwerpen die aan bod kwamen, waren het project ICS2, de LLP's, CCRM, e-commerce en lege containers met residu.

07/07/2017 Beroepsbekwaamheid voor AEO en douanevertegenwoordiger

De projectgroep Beroepsbekwaamheid is opgericht binnen de werkgroep Algemene bepalingen. Deze projectgroep moet zorgen voor een praktische invulling van de beroepsbekwaamheid voor AEO (volgens UCC) en voor douanevertegenwoordigers (volgens nationale wetgeving). De projectgroep kwam een eerste keer samen op 23 juni.

06/07/2017 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 23 juni kwam de werkgroep Communicatie en Marketing samen. De leden bespraken onder andere volgende zaken: de timing van de herwerking van de instructies, de klantenbevraging over klantgerichtheid die de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in het najaar zal organiseren en de feedback op het AEO-seminarie over Customs Competence Centers.

05/07/2017 Verslag Stuurgroep

Op 27 juni kwam de Stuurgroep samen. Na het overlopen van de actiepunten van de vorige vergadering, bespraken de leden onder andere het overleg met Overleg Douane Bedrijfsleven Nederland op 6 oktober, de Algemene Vergadering op 4 oktober en het Strategisch comité op 26 september.

04/07/2017 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 14 juni kwam de werkgroep Algemene bepalingen samen. De leden bespraken o.a. de Borgakte plus in de praktijk, de aanpassing van de AWDA, de stages bij de douane voor AEO-bedrijven en de aanvraagprocedure voor de REX-certificatie.

03/07/2017 Regionaal overleg Gent van start

Op 8 juni organiseerde de regionale douaneadministratie te Gent, in samenwerking met Voka West-Vlaanderen en Voka Oost-Vlaanderen, het eerste regionaal overleg. De gastheer van het overleg, de Haven van Zeebrugge, werd voorgesteld door Patrick Van Cauwenberghe, Business Intelligence Director bij de Haven van Zeebrugge. Verder lichtte Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de nieuwe organisatiestructuur van de douane toe. Ook de structuur van regio Gent werd toegelicht, evenals de werking van het regionaal overleg.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS