News


24/03/2017 Nieuwe convenors

Elke werkgroep wordt voorgezeten door een tandem privé - AAD&A: één convenor uit de privésector en één convenor uit de AAD&A. De werkgroep Communicatie, de werkgroep Bijzondere regelingen en de werkgroep ICT krijgen een nieuwe convenor.

23/03/2017 Mondelinge aangiftes per mail

In de haven van Antwerpen start de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen met een proefproject rond de mondelinge aangiftes. Vanaf maandag 3 april kunnen de mondelinge aangiftes van terugkerende verpakkingsmiddelen en lege containers via mail gedaan worden.

22/03/2017 Efficiënte douaneverificaties

De werkgroep Niet-fiscale maatregelen heeft zijn eerste vergadering gehouden op 20 februari. De werkgroep heeft als opdracht de controles van de douane efficiënt organiseren. Aan bod kwamen de controles op dual-use goederen, gasmeting in containers en de staalnames.

17/03/2017 Beschrijving proces uitgaan en de alternatieve bewijzen

De werkgroep Uitgaan kwam bijeen op 17 februari. De convenors beschreven schematisch het proces Uitgaan en gaven toelichting bij de huidige regelgeving over de alternatieve bewijsvoering bij uitvoer.

16/03/2017 Nieuwe website Douane en Accijnzen

Tijdens vergaderingen van de werkgroep Communicatie werd de vernieuwde website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen aangekondigd. Sinds deze week is het zo ver: de website staat online. Benieuwd?

09/03/2017 Verslag Trade Facilitation - bijzonder overleg

Op 2 maart was er een bijzonder overleg van Trade Facilitation te Antwerpen, over de nachtopening van de containerterminals aan het Deurganckdok. Lees in het verslag wat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de betrokken economische operatoren hebben afgesproken ivm de aanwezigheid van de douane op de terminals aan het Deurganckdok.

06/03/2017 Verslag werkgroep Binnenbrengen online

De werkgroep Binnenbrengen kwam bijeen op 24 februari. Lees het verslag en de conclusies van de analysevergaderingen van 14 februari (proces binnenbrengen) en 22 februari (bulkprocedures).

28/02/2017 Verslag werkgroep ICT online

De werkgroep ICT kwam een eerste keer samen op 20 januari. Het verslag is gepubliceerd. Tijdens de vergadering werd afgesproken om in drie projectgroepen verder te werken en de plenaire vergadering van de werkgroep ICT twee keer per jaar te houden, met als doel de vooruitgang van de projectgroepen te bespreken. De drie projectgroepen zijn de volgende: Softwareontwikkelaars, Globalisaties en Gegevensuitwisseling. De verslagen van al deze werkgroepen zullen op de website gepubliceerd worden.

27/02/2017 Verslag projectgroep Globalisaties online

De Stuurgroep besloot om voor Globalisaties een aparte projectgroep (of subwerkgroep) op te richten, binnen de werkgroep Binnenbrengen. De projectgroep Globalisaties kwam een eerste keer samen op 9 januari. Het definitief verslag staat online. Lees de stand van zaken in de presentatie, de planning en voorlopige deadline voor realisatie in het verslag en de vragen en antwoorden in het exceldocument.

07/02/2017 Verslag Stuurgroep online

De Stuurgroep is op 27 januari samengekomen. Raadpleeg het verslag.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS