08/02/2019 Oproep inleefstages

Na een geslaagd pilootproject organiseert de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen ook in 2019 wederzijdse inleefstages tussen de administratie en AEO-partners!

Op basis van de feedback en ervaringen uit het pilootproject van vorig jaar, hebben zij enkele aanpassingen doorgevoerd aan het concept en de organisatie van de stages, maar de basisprincipes blijven ongewijzigd: co-creatie en AEO-partnerschap. Het doel is om het inzicht in de werking van belangrijke partners uit te breiden en bijgevolg het wederzijds begrip te vergroten.  

De eerste stages zullen doorgaan in de periode mei-juni, geïnteresseerde AEO-bedrijven kunnen zich al kandidaat stellen door een mail te sturen naar da.marketing@minfin.fed.be, en dit ten laatste op woensdag 20 februari 2019. Opgelet, bedrijven die zich vorig jaar al inschreven maar niet hebben kunnen deelnemen aan het pilootproject, krijgen een voorrangsstatus bij de selecties wanneer zij zich voor deze editie opnieuw inschrijven.