07/06/2019 Verslag Stuurgroep

Op 24 mei kwam de stuurgroep bijeen. De convenors overliepen de actiepunten van de vorige vergadering alsook enkele nieuwe agendapunten voor de werkgroepen. Andere agendapunten waren o.a. de stand van zaken van het Project VIL en de berekening van het borgbedrag.

De nieuwe convenor voor de werkgroep Binnenbrengen, Kim De Coninck (Algemene Administratie Douane & Accijnzen), werd verwelkomd. 

Lees meer informatie in het verslag.