28/03/2019 Uitstel van de Brexit

Op 22 maart 2019 werd via EUR-Lex, het Publicatieblad van de Europese Unie, het besluit van de Europese Raad betreffende de nieuwe termijnen voor Brexit gepubliceerd. Deze werden vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk:

  • 12 april in geval van een harde Brexit (terugtrekkingsakkoord niet goedgekeurd uiterlijk op 29 maart 2019).
  • 22 mei in geval van een zachte Brexit (terugtrekkingsakkoord wordt uiterlijk op 29 maart 2019 goedgekeurd).