11/09/2019 Vraag je grensoverschrijdende vergunning via het Europees Trader Portal

Wens je een grensoverschrijdende douanevergunning aan te vragen, te wijzigen of te hernieuwen? Gebruik dan het Europees "Trader Portal - Custom Decision". Dit is een Europees elektronisch loket om je grensoverschrijdende douanevergunningen te beheren en de status en het verloop ervan op te volgen.

Het gebruik van het EU Trader Portal - Customs Decisions is verplicht voor volgende grensoverschrijdende vergunningen:

 • TST: Beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag
 • RSS: Lijndiensten
 • ACP: Toegelaten afgever
 • ACT: Toegelaten geadresseerde TIR
 • ACR: Toegelaten afzender Uniedouanevervoer
 • ACE: Toegelaten geadresseerde Uniedouanevervoer
 • SSE: Verzegeling bijzonder model
 • ETD: Gebruik elektronisch vervoersdocument als aangifte
 • TRD: Aangifte douanevervoer met gebruikmaking van beperkte dataset
 • IPO: Actieve veredeling
 • OPO: Passieve veredeling
 • EUS: Bijzondere bestemming
 • TEA: Tijdelijke invoer
 • CWP= Douane-entrepot

Om toegang te krijgen tot het Trader Portal dien je volgende stappen te doorlopen:

 1. Regsitratie bij de Sociale Zekerheid
 2. Toekenning van de rol TAXUD
 3. Toegang tot het Trader Portal

Raadpleeg bijgevoegd document voor meer informatie over de toegang tot de Trader Portal en de contactgegevens van de betrokken diensten.

Neem zeker ook een kijkje op de pagina EU Trader Portal op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.