26/11/2019 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 18 november kwamen de leden van de Projectgroep Beroepsbekwaamheid samen. Na een negatief advies van de Raad van State zal de oprichting van de Commissie, die gespecialiseerde opleidingen inzake douane en accijnsreglementering kan erkennen, per wet worden vastgesteld. De verdere uitwerking gebeurt per Koninklijk Besluit dat de samenstelling en werking van de Commissie zal vastleggen alsook de criteria zal bepalen over de inhoud van de opleidingen.

De criteria waaraan een gespecialiseerde opleiding moet voldoen zullen in overleg met de Commissie bepaald worden.

Lees meer informatie in het verslag.