18/11/2019 Nota Brexit - Update

Een update van de Nota Brexit, opgesteld door de douaneadministratie, in overleg met de privésector, is beschikbaar. Deze nota licht de gevolgen toe van een no-deal brexit, waarbij het goederenverkeer met het VK onderworpen wordt aan de bepalingen van de UCC en aan de bijhorende douaneformaliteiten. 

Met de nota wenst de douaneadministratie de privésector voor te bereiden op de brexit, zodat de bestaande goederenstromen zo weinig mogelijk worden verstoord.

Raadpleeg de aangepaste nota.