News


01/04/2019 Toepassing van de nieuwe wetgeving

De douaneadministratie publiceerde een interne nota om haar medewerkers te informeren over de voorrang van de Europese douanewetgeving op oude, nog niet geactualiseerde administratieve bepalingen. In geval van twijfel of interpretatieproblemen, neemt de douanier contact op met de dienstchef, die op zijn beurt, indien nodig, het departement Wetgeving contacteert.

29/03/2019 Brexit - Aanpassing van de borgakten

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft de banken en verzekeringsmaatschappijen aangeschreven naar aanleiding van de brexit. De borgstellers dienen formaliteiten te vervullen zodat de borgaktes juridisch correct zijn.

28/03/2019 Uitstel van de Brexit

Op 22 maart 2019 werd op EUR-Lex het besluit van de Europese Raad betreffende de nieuwe termijnen voor Brexit gepubliceerd. Deze werden vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk.

26/03/2019 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 4 maart kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. De besproken punten zijn onder andere: de toegestane handelingen in Ruimte tijdelijke opslag en douane-entrepot, de nieuwe e-mailadressen van de diensten, de aangepaste procedure voor het achteraf bevestigen van de export, een stand van zaken van de herbeoordeling van de vergunningen en het correct aanzuiveren van een T2LF.

25/03/2019 Impact van de brexit op accijnsbewegingen

Wat zijn de gevolgen van een brexit zonder akkoord op de overbrenging van accijnsgoederen naar en van het Verenigd Koninkrijk? De douaneadministratie stelde hierover een nota op met verschillende scenario's. Ook de Europese Commissie publiceerde hierover een Guidance Note.

22/03/2019 Verslag Stuurgroep

Op 14 maart kwamen de leden van de Stuurgroep samen. Op de agenda stonden onder andere de brexit, de performantie van PLDA en NCTS en de digitale noodprocedure in het kader van het project "Digital Gateway" van het VIL.

21/03/2019 Vereenvoudiging rapportering Actieve Veredeling & Douane-entrepot

De leden van de werkgroep Bijzondere regelingen stelden een vereenvoudiging inzake de aanzuiveringsafrekening van de vergunningen actieve veredeling en inzake de goedereninventaris van de vergunningen douane-entrepot voor. De douaneadministratie stelde hierover minimum vereisten op.

19/03/2019 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 22 februari kwamen de leden van de werkgroep Communicatie en Marketing samen. Er werd een update gegeven van de SWG Brexit en een stand van zaken van het project 3C. Tot slot werd de Roadshow "Tarbel" aangekondigd, een informatief event voor bedrijven.

18/03/2019 Verslag WG Uitgaan

Op 6 februari kwamen de leden van de werkgroep Uitgaan bijeen. Ze bespraken de nieuwe definitie exporteur en de gevolgen ervan. De convenor kondigde eveneens de nieuwe werkmethode van de douaneadministratie aan, in het kader van bewijzen van uitvoer. De betrokken dienst zal geen mailing meer uitsturen om de bewijzen van uitvoer op te vragen.

14/03/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 28 januari kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud, de herevaluatie van de RTO vergunning en brexit.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS