News


22/03/2018 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 9 maart kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen bijeen. De resultaten van de projectgroep Beroepsbekwaamheid werden voorgesteld. Verder gaf de douaneadministratie toelichting over de geplande wijziging van artikel 84 DA, de voorwaarden voor ontheffing van zekerheid bij een vergunning doorlopende zekerheid transit en de gevolgen van arrest C-661/15 (terugbetalingsdossiers) enerzijds en van arrest Hamamatsu (C-529/16) anderzijds. De dienst Tarief gaf een presentatie over de bindende tariefinlichtingen.

21/03/2018 Verslag WG Accijnzen

Op 8 maart kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen bijeen. Naast het opvolgen van de actiepunten van de laatste vergadering, bespraken de leden de Brexit en de gevolgen voor de accijnswetgeving, de mogelijke problemen van groupagezendingen van accijnsgoederen en de resultaten van de subwerkgroep E-commerce en accijnzen.

16/03/2018 Globalisaties

Zoals reeds aangekondigd eind januari, zijn er enkele technische veranderingen voorzien voor de globalisaties. De douaneadministratie wenst de globalisaties vanaf mei 2019 via PLDA te laten verlopen en ook de dataset zal uitgebreid worden.

15/03/2018 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 6 maart kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen bijeen. Ze bespraken onder andere de veelvuldige regularisaties van de douaneaangiften, de verhoogde boetes bij onttrekking aan douanetoezicht, de stand van zaken van het project CCRM en de omzendbrief EiDR.

08/03/2018 Verslag WG ICT-Software providers

Het verslag van de vergadering van 18 januari van de werkgroep ICT-Software providers is online. De korte termijn-planning van de PLDA releases is opgenomen in het verslag, evenals de wijzigingen van het Charge report van het bericht IE507 en de nieuwe maatregelen opgenomen in Tarbel (sinds 1 februari 2018).

07/03/2018 Douane wint Award

Naar jaarlijkse traditie heeft Brussels Airport Company haar Brussels Airport Aviation Awards uitgereikt. Deze awards dienen om luchtvaartmaatschappijen en partners in de bloemen te zetten die zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden. De Belgische douane viel in de prijzen voor haar initiatieven en collectieve projecten om de processen op Brucargo te verbeteren. Ze doet dit onder andere via het regionaal overleg.

06/03/2018 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 1 maart kwamen de leden van de projectgroep Beroepsbekwaamheid bijeen. De projectgroep valt onder de werkgroep Algemene bepalingen. De leden bespraken de stand van zaken van de erkenning van douaneopleidingen en van de wijziging van het wettelijk kader omtrent beroepsbekwaamheid. Ze stelden ook een planning op voor de volgende stappen.

02/03/2018 Onderhoudsweekend IT in maart

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 10 en 11 maart. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

01/03/2018 Visienota SBA

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft haar visienota over System Based Approach afgerond. Deze visienota wordt besproken op de volgende vergadering van de Werkgroep Controleprocessen. Tijdens deze vergadering zullen de leden vragen kunnen stellen over de nota en opmerkingen kunnen geven.

28/02/2018 Vergunningen particulier entrepot op één locatie

Zoals besproken in de werkgroep Bijzondere regelingen van 6 februari kunnen op eenzelfde locatie meerdere vergunningen particulier entrepot gelden, mits er voldaan wordt aan zeven voorwaarden.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS