30/03/2020 Maatregelen voor het produceren van hydroalcoholische gels en handalcohol

De erkende producenten van alcohol mogen vanaf nu ook hydroalcoholische gels en handalcohol produceren en aanleveren om tegemoet te komen aan het tekort. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. 

De bedrijven met S400 in hun vergunning "erkend entrepothouder" en een toelating “biociden” (al dan niet tijdelijk) van FOD Volksgezondheid & DG Leefmilieu mogen tot nader order hydroalcoholische gels en handalcohol produceren. 

De alcohol die zij kunnen gebruiken om deze hydroalcoholische gels te produceren moet geen denaturant bevatten op voorwaarde dat het eindproduct een gelvormende component bevat.

In handalcohol is geen gelvormende component aanwezig, deze moet wel een denaturant bevatten. 

Er kan worden afgeweken van de toevoeging van een gelvormende component of denaturant voor zover de hydroalcoholische gels of handalcohols worden geleverd aan operatoren actief in de gezondheidszorg.

Ook apotheken mogen hydroalcoholische gels en handalcohol vervaardigen zonder vergunningen. Dit op basis van de beslissing van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen en op basis van het KB van 18 maart 2020.

(This hyperlink opens a new window)Raadpleeg de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen voor een overzicht van alle voorwaarden.