27/03/2020 Maatregelen in andere landen

Gezien de huidige crisistoestand nemen landen wereldwijd allerhande maatregelen die een invloed hebben op het internationale goederenverkeer. De Wereld Douane Organisatie (WDO)  stelt een lijst ter beschikking met nationale maatregelen van landen die tijdelijke exportbeperkingen nemen voor bepaalde categorieën van medische benodigdheden.

Daarnaast biedt de WDO informatie over tools, initiatieven en databases die je kan gebruiken bij het aanpakken van de verschillende COVID-19-gerelateerde uitdagingen. Je kan het overzicht hier raadplegen.

Tot slot kan je op de website van de Europese Commissie informatie terugvinden over de maatregelen die de lidstaten nemen specifiek op het vlak van vervoer en grenscontroles.