06/04/2020 Mondmaskers aangekocht buiten de EU

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) oefent zijn "stopfunctie" uit wanneer er mondmaskers binnenkomen die aangekocht zijn in landen buiten de Europese Unie. Dit houdt in dat de bevoegde overheden, namelijk het FAGG en de FOD Economie, gecontacteerd worden door de douane en beslissen over de conformiteit van de producten. 

 

De AAD&A stelt alles in het werk om de conforme leveringen zo snel mogelijk vrij te geven. Ze zal echter nooit goederen tegenhouden besteld en geleverd vanuit een andere lidstaat waar alle douaneformaliteiten voor deze goederen reeds vervuld zijn.

 

Heb je bovenstaande goederen besteld en wens je de status te kennen van jouw zendingen die met een vliegtuig in Bierset of Zaventem toekomen uit een land buiten de EU?

 

Hiervoor stuur je een e-mail naar:  da.crise-crisis@minfin.fed.be met als onderwerp “Maskers Info”.

Vermeld volgende informatie in je mail:

  • Kopie van de Airwaybill (verplicht)
  • Luchthaven van aankomst (Zaventem of Bierset) (verplicht)
  • MRN. Dit is het unieke nummer van de douaneaangifte, rechtsboven terug te vinden op de douaneaangifte (indien gekend)
  • Type maskers: persoonlijk beschermingsmiddel of medisch hulpmiddel (verplicht)
  • Hoeveelheid (in kg of stuks) (verplicht)
  • Douanevertegenwoordiger / transporteur/ ... (indien gekend)  
  • Andere nuttige informatie (indien gekend)

 

Op basis van deze inlichtingen communiceert de AAD&A de status van de goederen zo snel mogelijk. 

 

Particulieren die mondmaskers of ander persoonlijk beschermingsmateriaal on-line hebben gekocht op een webshop buiten België en die niet over het nummer van de betrokken Airwaybill beschikken, kunnen de site van de AAD&A raadplegen. In dat geval dienen zij zich te wenden tot B-Post of de koerierdienst (bv. UPS, Fedex, DHL,…). Zij kunnen de zending lokaliseren op basis van het aan hun meegedeelde volgnummer.

Labels: