30/03/2020 Toekenning van vergunning toegelaten exporteur inzake oorsprong

Voor de uitvoer laat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zo uitgebreid mogelijk gebruik toe van alternatieve certificeringswijzen, zoals de vergunning toegelaten exporteur. Om de operatoren die nog geen toegelaten exporteur zijn te faciliteren, wordt er tijdelijk toegestaan dat operatoren reeds voorafgaand aan de normalerwijze verplichte audit een (voorlopige) vergunning toegelaten exporteur krijgen toegekend. Dit mits inachtneming van enkele voorwaarden.

Deze maatregel is tijdelijk en geldt tot nader order.

Lees meer informatie op de website van de AAD&A.