27/03/2020 Douanevergunningen - Tijdelijke toevoeging van nieuwe opslagplaatsen

Door de context van het beheer van de Coronaviruspandemie (COVID-19) en de uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen van de Belgische regering die hebben geleid tot de stopzetting van bepaalde activiteiten en de sluiting van vele bedrijven, is er momenteel een aanzienlijke impact op de logistiek en de opslag van geïmporteerde goederen die nog geen definitieve douanebestemming hebben gekregen.

Naar aanleiding van deze moeilijkheden heeft de AADA besloten alle houders van vergunningen voor actieve veredeling, douane-entrepots, tijdelijke opslagfaciliteiten of laad- en losruimten toe te staan om per e-mail een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding van hun huidige vergunning met andere opslagruimten. Deze aanvraag moet gebeuren bij de dienst die bevoegd is om de vergunning af te geven. Deze uitbreiding wordt toegestaan op voorwaarde dat deze opslagruimten zich in België bevinden én uitsluitend worden gebruikt voor de opslag van goederen die nog geen definitieve douanebestemming hebben gekregen.

Deze maatregel is tijdelijk en geldt tot nader order.

Meer informatie over de voorwaarden en de werkwijze om de uitbreiding aan te vragen vind je in bijlage.

Labels: