31/03/2020 Conformiteitseisen mondmaskers

De FOD Economie heeft de voorwaarden gepubliceerd waaraan de levering van mondmaskers FFP2 en FFP3 moeten voldoen om te kunnen worden vrijgegeven. Het FAGG stelt een gelijkaardig document ter beschikking voor de chirirgische maskers

De fabrikanten van beschermingsmateriaal wereldwijd worden overspoeld met bestellingen, specifiek voor mondmaskers. Het is van groot belang dat het beschermingsmateriaal voldoet aan de vooropgestelde veiligheidsvereisten. Het respeceteren van de juiste normen zorgt ervoor dat de beschermingsmiddelen sneller beschikbaar zijn 

We kunnen twee types mondmaskers onderscheiden:

  • Chirurgische of medische mondmaskers: dit zijn medische hulpmiddelen en vallen onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Een chirurgisch mondmasker is ontworpen om de patiënt te beschermen tegen deeltjes en eventuele ziekteverwekkers afkomstig van het medische personeel. Maar chirurgische maskers kunnen ook gebruikt worden door patiënten of andere personen om het risico op verspreiding van infecties te verminderen.

Meer informatie over de voorwaarden voor de levering en vrijgave van chirurgische maskers kan je hier terugvinden.

  • Ademhalingsbeschermingsmaskers (stofmaskers van het type FFP2/FFP3): dit zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en vallen onder de bevoegdheid van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Een PBM-mondmasker beschermt de drager tegen ziekteverwekkers verspreid via de lucht.

Meer informatie over de voorwaarden voor de levering en vrijgave van ademhalingsmaskers kan je hier terugvinden.