News


12/06/2018 Verslag WG ICT-Software providers

Op 24 mei kwamen de leden van de werkgroep ICT-Software providers bijeen. In het verslag is de korte termijn-planning van de updates van PLDA opgenomen. De leden spraken ook af om in juni een testdag te plannen voor de nieuwe Tarbel. Die wordt in augustus gelanceerd.

11/06/2018 Douane stoomt zich klaar voor Brexit

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen doet het nodige om tegen 29 maart 2019 klaar te zijn voor een cliff-edge Brexit-scenario, dit is een Brexit zonder overgangsperiode. Verschillende maatregelen worden genomen om de concurrentiepositie van België te verstevigen en ons land aantrekkelijk te houden voor bedrijven. Op de Stuurgroep van 27 april besloten de leden om hierover een persbericht te verspreiden.

08/06/2018 Verslag regionaal forum Brussel

De regionale douaneadministratie en de privésector kwamen een tweede maal samen voor het regionaal overleg Brussel. De bijeenkomst vond plaats op 27 maart. REX (registered exporter) en de preferentiële oorsprong werden voorgesteld, evenals het nationaal project E-commerce. Verder bespraken de leden de resultaten van de enquête die BECI bij haar leden afnam.

05/06/2018 Algemene Vergadering op 6 november

Op 6 november 2018, in de namiddag, vindt de Algemene vergadering plaats van het Nationaal Forum. De leden ontvangen binnenkort meer informatie.

04/06/2018 "Arrival at exit" uitgesteld

De verplichting betreffende “Arrival at Exit” zal uitgesteld worden van 4 juni 2018 naar 1 september 2018, omdat er voorrang wordt verleend aan de implementatie van CCRM.

16/05/2018 Toegang tot EU Trader Portal

De problemen met de EU Trader Portal, het portaal voor de aanvraag van grensoverschrijdende vergunningen, zijn opgelost. De bedrijven kunnen dus hun aanvraag elektronisch indienen via het portaal. Hiervoor moeten ze wel een rol FIN-TAXUD creëren.

15/05/2018 Nieuwe werkwijze regularisaties

Zoals op de vergadering van de werkgroep Algemene bepalingen afgesproken, stelde Nathalie Delestienne, hoofd van het departement Processen en Methodes, een nota op met toelichting over de regularisatie van aangiftes, zowel bij invoer als bij uitvoer.

14/05/2018 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 20 april kwamen de leden van de projectgroep Beroepsbekwaamheid bijeen om de stand van zaken te bespreken van de erkenning van douaneopleidingen door de douaneadministratie.

09/05/2018 Verslag WG Bijzondere regelingen

Op 27 april kwamen de leden van de werkgroep Bijzondere regelingen samen. Florence Coulon, de nationale vertegenwoordigster bij de EU over transit, gaf toelichting over de eventuele Europese verplichting van de HS-code op transitaangiftes. Ook het verplicht invullen van het identificatienummer van het transportmiddel (vak 18) op transitaangiftes werd besproken. Verder heeft de douaneadministratie in PLDA de mogelijkheid gecreëerd voor bedrijven om de aangiftes opgemaakt met de eigen EORI te consulteren.

08/05/2018 Verslag WG Binnenbrengen

Op 24 april kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen bijeen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de Europese werkgroep AN/PN/TS, de rewrite NCTS, CCRM en de nota overbrenging onder tijdelijke opslag. De vergadering begon met een voorstelling van het nieuw departement binnen de douaneadministratie, Processen & Methodes.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS