10/06/2020 Verwerking INF-documenten

De UCC voorziet in het gestandaardiseerd uitwisselen van inlichtingen over bijzondere regelingen via INF-documenten (artikel 176 en 181 van UCC DA) .

De Europese Commissie heeft voor de elektronische uitwisseling van deze documenten een nieuw systeem gelanceerd, namelijk INF-SP.

De convenor van de werkgroep Bijzondere regelingen laat weten dat de Belgische douaneadministratie, net als enkele andere lidstaten (zoals Finland, Nederland, Slovenië), wegens de coronacrisis het nieuw systeem niet kon starten op 1 juni 2020.

Dit wil zeggen dat je tot nader order papieren INF-documenten blijft gebruiken. De verwerking van deze documenten verloopt op de gebruikelijke manier.

Voor actieve veredeling EX/IM die in België is begonnen met een verwachte uitvoer (EX) van veredelingsproducten die zijn verkregen uit equivalente goederen, wil dit zeggen dat je het papieren INF 5 document nog steeds gebruikt om het recht op plaatsing van de goederen onder AV(IM) aan te tonen. De douaneadministratie streeft ernaar om vanaf het najaar gebruik te maken van INF-SP voor de transacties die in België starten.

Op dit moment werkt de douaneadministratie aan de mogelijkheid om elektronische INF-transacties te verwerken, gecodeerd door andere lidstaten. Tot die tijd is elektronische verwerking van de INF-documenten niet mogelijk. Dit wil zeggen dat er geen uitgang wordt bevestigd in INF-SPen dat er ook geen verificatie van het recht om niet-Unie-goederen onder AV te plaatsen na een voorafgaande uitvoer onder AV EX/IM vanuit een andere lidstaat zal worden uitgevoerd vanuit het elektronische INF-SP.