News


25/03/2019 Impact van de brexit op accijnsbewegingen

Wat zijn de gevolgen van een brexit zonder akkoord op de overbrenging van accijnsgoederen naar en van het Verenigd Koninkrijk? De douaneadministratie stelde hierover een nota op met verschillende scenario's. Ook de Europese Commissie publiceerde hierover een Guidance Note.

22/03/2019 Verslag Stuurgroep

Op 14 maart kwamen de leden van de Stuurgroep samen. Op de agenda stonden onder andere de brexit, de performantie van PLDA en NCTS en de digitale noodprocedure in het kader van het project "Digital Gateway" van het VIL.

21/03/2019 Vereenvoudiging rapportering Actieve Veredeling & Douane-entrepot

De leden van de werkgroep Bijzondere regelingen stelden een vereenvoudiging inzake de aanzuiveringsafrekening van de vergunningen actieve veredeling en inzake de goedereninventaris van de vergunningen douane-entrepot voor. De douaneadministratie stelde hierover minimum vereisten op.

19/03/2019 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 22 februari kwamen de leden van de werkgroep Communicatie en Marketing samen. Er werd een update gegeven van de SWG Brexit en een stand van zaken van het project 3C. Tot slot werd de Roadshow "Tarbel" aangekondigd, een informatief event voor bedrijven.

18/03/2019 Verslag WG Uitgaan

Op 6 februari kwamen de leden van de werkgroep Uitgaan bijeen. Ze bespraken de nieuwe definitie exporteur en de gevolgen ervan. De convenor kondigde eveneens de nieuwe werkmethode van de douaneadministratie aan, in het kader van bewijzen van uitvoer. De betrokken dienst zal geen mailing meer uitsturen om de bewijzen van uitvoer op te vragen.

14/03/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 28 januari kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud, de herevaluatie van de RTO vergunning en brexit.

11/03/2019 Versoepeling gebruik losplaats

Zoals meegedeeld in de laatste vergadering van de werkgroep Binnenbrengen, wijzigde de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen de circulaire over goedgekeurde en aangewezen plaatsen voor het aanbrengen van goederen bij de douane. De wijziging betreft de uitbreiding van de openingsuren voor de goedgekeurde plaatsen van lossing, toegelaten voor AEO's.

07/03/2019 Einde papieren AGD-IMP

Zoals meegedeeld op de werkgroep Accijnzen, worden sinds 1 maart geen papieren AGD-IMP meer aanvaard. De bedrijven dienen nu gebruik te maken van de vergunning "Geregistreerde afzender".

06/03/2019 Brexit: Q&A short sea - update

Er verscheen een update van de Q&A Short sea, opgesteld door de leden van de subwerkgroep Brexit van het Nationaal Forum. De wijziging betreft de informatie over het gebruik van NCTS-TIR na een Brexit zonder akkoord.

05/03/2019 Onderhoudsweekend IT in maart

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats vanaf vrijdag 8 maart (18u). De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS