News


20/11/2017 Verslag Stuurgroep

Op 10 november kwam de Stuurgroep bijeen. De convenors gaven een stand van zaken van de activiteiten van hun werkgroep. De Stuurgroep wees enkele nieuwe agendapunten toe aan werkgroepen.

13/11/2017 Verslag Regionaal overleg Bergen

Op 25 oktober kwamen de leden van de regionale werkgroep van Bergen bijeen. De leden van de douaneadministratie lichtten de procedure "buffering" toe, evenals het REX-systeem. De resultaten en de prioriteiten van de nationale werkgroepen werden ook meegedeeld. Verder was er ruimte om vragen te stellen.

06/11/2017 Erkenning douaneopleiding

Op 16 oktober kwam de projectgroep Beroepsbekwaamheid bijeen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen zal in het kader van de professionele beroepsbekwaamheid toch opleidingen certificeren. Hiervoor moet ze zich intern organiseren en middelen vrijmaken. In afwachting van de certificering, kan de privésector zich reeds richten naar de minimumcriteria opgenomen in het vorig verslag.

31/10/2017 Verslag WG Uitgaan

Op 29 september kwam de werkgroep Uitgaan bijeen. Marc Michiels van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit gaf een toelichting over de nieuwe BTW-circulaire Uitvoer. Verder bespraken de leden de verplichte rapportering bij uitvoer van de MRN via een elektronisch bericht, het alternatief bewijs bij doorvoer en het probleem van de 2de uitvoeraangifte bij consolidatie. Dit laatste onderwerp vormt een prioriteit voor 2018 voor de werkgroep.

30/10/2017 Verslag WG Binnenbrengen

Op 29 september kwam de werkgroep Binnenbrengen bijeen. De leden bespraken o.a. de rapportering van lege containers op de vrachtlijst, het ontwerp van circulaire EiDR, de modaliteiten van de ATO en de overbrenging tussen RTO's.

27/10/2017 EU Trader Portal

Op de laatste vergadering van de werkgroep Bijzondere regelingen werd het nieuw Customs Decision System voorgesteld, het Europees systeem voor grensoverschrijdende vergunningen. Hiermee gelinkt is het EU Trader Portal, de unieke toegang voor economische operatoren tot CDS. Lees in de infofiche waarom het EU Trader Portal nuttig is voor jou.

25/10/2017 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 14 september kwam de regionale werkgroep Leuven bijeen. De leden bespraken de vorderingen van de elektronische aanzuivering van de uitvoeraangiftes, de modaliteiten van de ATO en de visie van de werkgroep over e-commerce.

19/10/2017 Wederzijdse inleefstages bij Douane

Op 28 september kwam de werkgroep Algemene bepalingen bijeen. De leden bespraken de laatste stand van zaken van de erkende douaneopleidingen of beroepsbekwaamheid, het concept van de wederzijdse inleefstages en de planning ervan en het nieuw AEO-portfolio.

18/10/2017 Verslag ICT-Software providers

Op 26 september kwam de werkgroep ICT-Software providers samen. De leden bespraken o.a. de korte termijnplanning van de PLDA releases, een automatische toepassing om de geldigheid van een REX-nummer te controleren en de uitrol van NCTS-RW.

17/10/2017 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 29 september kwam de regionale werkgroep Hasselt bijeen. De leden van de privésector kregen de kans om hun vragen te stellen en de AAD&A informeerde hen over enkele nationale onderwerpen, zoals de wederzijdse bedrijfsstages en CDMS - KIS SIC.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS