11/09/2020 Onderhoudsweekend IT

Van 12 september, 6u tot 13 september, 18u vindt het IT-onderhoudsweekend plaats. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

Voor dringende zendingen kunnen de noodprocedures toegepast worden, te raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Raadpleeg de data van de onderhoudsweekends.