17/09/2020 Algemene vergadering uitgesteld

De Stuurgroep van het Nationaal Forum heeft beslist de Algemene Vergadering in 2020 niet te laten doorgaan. De COVID-19 gezondheidscrisis maakt het moeilijk een dergelijk evenement te organiseren. Bovendien hebben de werkgroepen door de crisis nauwelijks kunnen samenkomen. Het Nationaal Forum heeft tijdens de crisis wel een actieve rol gespeeld. Zo was deze het platform voor alle communicatie van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen naar de private sector. De communicatie vond zowel plaats via de website van het Nationaal Forum als via digitale vergaderingen. In de periode maart tot mei kwam de Stuurgroep van het Nationaal Forum 11 keer samen. 

Op die manier heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen snel en effectief kunnen communiceren, wat in tijden van crisis onontbeerlijk is. De private sector reageert dan ook positief op de beschikbaarheid van de douaneadministratie en de informatie die hij heeft ontvangen.

Met de aanpassing van de structuur is het Nationaal Forum klaar om de normale activiteiten te hervatten. De 8 nationaal thematische werkgroepen zijn herschikt naar 5. Daarbij komt er meer ruimte voor projectmatige werkgroepen om zo te voldoen aan de huidige noden. De regionale werkgroepen blijven ongewijzigd.

De nationaal thematische werkgroepen zijn de volgende:

Wil je graag lid worden van het Nationaal Forum en zo als een van de eersten op de hoogte zijn van wijzigen op vlak van douane en accijnzen? De informatie over deelname kan je hier terugvinden.

Tot slot een overzicht van de besproken topics n.a.v. COVID-19: