22/07/2020 Convenors WG Communicatie & Marketing: wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

In de nieuwe structuur van het Nationaal Forum blijven de convenors van de werkgroep Communicatie & Marketing Werner Rens en Jef Hermans.

Werner Rens, departementshoofd Marketing bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, is convenor van deze werkgroep sinds begin 2017. Voordien was hij anderhalf jaar convenor van de werkgroep Bijzondere regelingen. Hij is actief binnen het Nationaal Forum sinds de start in 2010.

Jef Hermans, managing director - bestuurder bij Portmade NV, vertegenwoordigt de federatie Forward Belgium binnen het Nationaal Forum. Hij is eveneens actief binnen het Nationaal Forum sinds de start in 2010. Hij is convenor van de werkgroep Communicatie & Marketing sinds oprichting in 2016.

De convenors formuleerden volgende prioriteiten voor de werkgroep:

  • De leesbaarheid bevorderen van de communicatie die de douaneadministratie uitstuurt
  • De projecten 3C en SBA opvolgen 
  • Feedback geven over de lancering van een nieuwsbrief van de douaneadministratie

Volg de werking van de werkgroep op via de verslagen en presentaties.