27/07/2020 Convenors WG Europese en algemene bepalingen: wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

Binnen de nieuwe structuur van het Nationaal Forum voorzien we de opstart van de nieuwe werkgroep Europese en algemene bepalingen. De leden van deze werkgroep zullen de vergaderingen voorbereiden van de Trade Contact Group (het overlegplatform van de Europese Commissie met de private sector) en onderwerpen behandelen die voordien onder de werkgroepen Algemene bepalingen en Bijzondere regelingen vielen. De convenors van de werkgroep zijn Joëlle Delvaux en Kevin Verbelen.

Joëlle Delvaux is adviseur bij de dienst Douanewetgeving van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Voordien was ze convenor van de werkgroep Bijzondere regelingen.

Kevin Verbelen is bedrijfsjurist expert internationale handel bij Agoria en sinds maart 2019 een actief lid van het Nationaal Forum.

De convenors formuleerden volgende prioriteiten voor de werkgroep:

  • Voorbereiden van vergaderingen van de Trade Contact Group om waar mogelijk gezamenlijke standpunten te formuleren
  • Informeren over de onderhandelingen en de toepassing van vrijhandelsakkoorden
  • Opvolgen van de uitrol van KIS-SIC

Volg de werking van de werkgroep op via de verslagen en presentaties.