24/09/2020 Deadline eGlobalisaties 1 februari 2022

Heb je een vergunning EIDR om globalisatie toe te passen voor je douaneaangiftes? Dan zal je vanaf 1 februari 2022 je werkprocedures verplicht moeten wijzigen. Je zal immers de volledige dataset van je zendingen waarop je globalisatieaangifte betrekking heeft op elektronische wijze (XML-berichten) in PLDA moeten insturen.

De dataset die je moet insturen is gebaseerd op de gegevenselementen van bijlage B van de UCC DA.

Een alternatief voor de globalisatieaangiftes is de aangiftes transactioneel insturen.

Deze wijziging vraagt niet enkel bij de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen de nodige aanpassingen, ook de betrokken operatoren dienen zich voor te bereiden. Momenteel loopt met enkele bedrijven een pilootproject. Na het succesvol afsluiten ervan en het verwerken van de noodzakelijke aanpassingen zal het voor alle operatoren mogelijk zijn om te starten met de eGlobalisaties.

De douaneadministratie raadt aan om nu reeds te starten met de nodige voorbereidingen en van zodra het mogelijk is in te stappen, gezien in 2022 ook heel wat andere IT-wijzigingen zullen opgelegd worden. Een overzicht van deze wijzigingen naar aanleiding van het UCC kan je hier terugvinden.

Raadpleeg de technische specificaties van de eGlobalisaties op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Nog vragen? Stuur ze gerust naar plda.helpdesk@minfin.fed.be en vermeld in het onderwerp “e-Globalisaties”.