24/03/2020 IT-onderhoudsweekend - Uitgesteld

Omwille van de huidige crisistoestand heeft de stafdienst ICT van de FOD Financiën besloten om het IT-onderhoud dat dit weekend gepland stond, uit te stellen. De nieuwe datum van het onderhoudsweekend wordt zo snel mogelijk meegedeeld.

De stafdienst ICT van de FOD Financiën organiseert dit weekend een IT-onderhoud. Dit onderhoudsweekend zal plaatsvinden van 27 maart 2020 om 12u tot 30 maart 2020 om 8u. Bijgevolg zullen de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA, NCTS en EMCS) tijdelijk onbeschikbaar zijn.

Voor dringende aangiftes kan je gebruik maken van de noodprocedures gepubliceerd op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.