16/10/2019 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 27 september kwamen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing samen. De leden overliepen actiepunten van de vorige vergadeirng, waaronder de actuaoverzichten en de infofiches. Andere agendapunten die aan bod kwamen: Inleefstages, Brexit & AEO-rapporten. Een overzicht van volgende publicaties van de dienst Douanewetgeving, van de instructies en omzendbrieven van de dienst Tarief alsook van de circulaires van Accijnswetgeving is mee opgenomen in het verslag.

Raadpleeg het verslag voor meer informatie.