11/10/2019 Tijdelijke invoer van vervoermiddelen

Zoals meegedeeld op de werkgroep Bijzondere regelingen, bevestigt de Europese Commissie dat de vervoermiddelen, gebruikt voor goederen- of/en personenvervoer op het ogenblik van binnengaan in het douanegebied van de EU, onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst kunnen worden zonder douaneaangifte. 

Onder voorbehoud van uitzonderingen is er dus geen enkele mondelinge of schriftelijke aangifte vereist. 

 

Wanneer je vervoermiddelen voor andere doeleinden gebruikt, moet je ze onder de regeling tijdelijke invoer plaatsen via een douaneaangifte. 

 

Deze regeling is enkel van toepassing op vervoermiddelen die zich op eigen kracht voortbewegen. Zo is de regeling bijvoorbeeld niet van toepassing op de goederen die door de vervoermiddelen worden getransporteerd. 

 

Raadpleeg de nota in bijlage voor meer informatie.