02/10/2019 Intrekken van verlegging van verificatie

Eén van de voordelen voor AEO-vergunninghouders is de keuze van de plaats van fysieke verificatie. Binnen de werkgroep Controleprocessen werd de verlegging van verificatie in een procedure uitgewerkt.

Na evaluatie binnen de douaneadministratie is gebleken dat die procedure niet haalbaar is voor de betrokken diensten. De uitgewerkte procedure wordt vervangen door een procedure met beschikking.

In afwachting van de ontwikkeling van deze beschikking kan het voordeel van de verlegging van verificatie niet langer worden toegestaan aan AEO-C vergunninghouders die geen houder zijn van een specifieke beschikking daaromtrent.