07/10/2019 Archivering aanvragen certificaten goederenverkeer

Tijdens het overleg van Trade Facilitation Antwerpen op 3 september werd meegedeeld dat de douaneadministratie een nota omtrent zelfarchivering EUR 1 uitwerkt.

De douaneadministratie deelt mee dat je sinds 1 oktober als marktdeelnemer zelf je aanvragen van de certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en A.TR bewaart en dat dit niet meer gebeurt op de hulpkantoren. Je bent verplicht om die te bewaren voor een periode van drie jaar.

Wanneer een controle à posteriori inzake de geldigheid van het afgegeven certificaat door een partnerland wordt verzocht, moet je de vereiste documenten kunnen aanbieden aan de controlediensten.

De volgende wettelijke bepalingen liggen aan de basis van bovenstaande beslissing:

  • De verschillende protocollen inzake preferentiële oorsprong, alsook het besluit nr. 1/2006 van het Comité douanesamenwerking EG-Turkije, voorzien dat de douaneautoriteiten erop toezien dat de aanvragen van de certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en A.TR op zo'n manier worden bewaard dat ze gedurende een periode van drie jaar aan een controle kunnen worden onderworpen.
  • Artikel 163 van het DWU voorziet dat de begeleidende documenten, vereist voor de toepassing van de bepalingen die gelden voor de douaneregeling waarvoor de goederen worden aangegeven, in het bezit zijn van de aangever en ter beschikking staan van de douaneautoriteiten op het moment dat de douaneaangifte wordt ingediend.
  • Artikel 163 §2 van het DWU voorziet dat de begeleidende documenten aan de douaneautoriteiten worden verstrekt wanneer de wetgeving van de Unie dit vereist of wanneer dit nodig is voor douanecontroles.
  • Artikel 51 §1 van het DWU voorziet dat de betrokkene de in artikel 15, §1 bedoelde documenten en gegevens, ten behoeve van douanecontroles, gedurende ten minste drie jaar bewaart op een wijze die voor de douaneautoriteiten toegankelijk en aanvaardbaar is.