22/01/2020 Verbintenis toegelaten afzender en ruimte tijdelijke opslag

Tijdens de vergadering van de werkgroep Algemene Bepalingen op 20 december 2019 kregen de leden een voorstelling van het model van de “Verbintenis tussen vergunninghouder ruimte tijdelijke opslag (RTO) en houder van beschikking aangewezen plaats voor vertrekkende transitzendingen”. Dit model komt er op vraag van de private sector. De private sector is vrij om al dan niet dit model te gebruiken. Het model is een hulpmiddel dat de Administratie aanbiedt, met hierin opgenomen de minimumvereisten van zo'n verbintenis. De finale versie is gebaseerd op het model dat Regio Antwerpen al gebruikt. 

De operatoren kunnen, indien gewenst, een eigen versie uitwerken, rekening houdend met de minimumvereisten.

Het document kan je terugvinden in bijlage.