16/01/2020 Verslag WG Algemene Bepalingen

Op 20 december kwamen de leden van de Werkgroep Algemene bepalingen samen. Tijdens deze laatste meeting van het Nationaal Forum in 2019 gaf Luc Van De Velde-Poelman (AAD&A) een uiteenzetting over de boetecatalogus. De boetecatalogus werd ontworpen als leidraad voor de douaneautoriteiten en de operatoren. Het is geen juridisch bindend document waaraan rechten en verplichtingen aan ontleend kunnen worden. De uitrol van dit document zal gefaseerd verlopen.

Verder kregen de leden een voorstelling van de verbintenis toegelaten afzender en RTO. Tot slot gaf Steve Mees een stand van zaken betreffende het Comité Beroepsbekwaamheid, waarover de  Raad van Staten  een negatief advies gaf over de creatie van een Ministrieel Besluit inzake de erkenning.

Lees het verslag en raadpleeg de presentatie voor meer informatie.