14/01/2020 Tarbel

TARBEL is een webapplicatie om het Belgische douanetarief te consulteren. TARBEL omvat alle EU- en nationale informatie die vereist is bij het vervullen van de invoer- en uitvoerformaliteiten. Via de applicatie kan je alle tariefgegevens raadplegen en doorbladeren, in het bijzonder de codes van de goederennomenclatuur, de niet-tarifaire en tarifaire maatregelen en de nationale belastingen. Ook andere gegevens zoals wijzigingen in nomenclatuurcodes, informatie over anti-dumping en compenserende rechten, landbouwcertificaten etc. zijn raadpleegbaar.

Belangrijke wijzigingen lees je op de Home Page.

Tijdens het regionaal overleg in Brussel kregen de leden eind vorig jaar een uitgebreide voorstelling van de applicatie. De presentatie kan je terugvinden in bijlage.