20/01/2020 Klachtenformulier

Sinds eind vorig jaar gebruikt Regio Antwerpen een standaardformulier voor het behandelen van klachten bij het controleproces. Op deze manier bevatten de klachten voldoende en volledige informatie om over te gaan tot het behandelen ervan.

Het formulier werd opgesteld door Forward Belgium, Alfaport Voka en de regionale douanedirectie van Antwerpen.

De aangever stuurt het formulier in eerste instantie naar de teamchef van het betrokken team. Pas indien hij geen reactie ontvangt, stuurt hij het naar de diensten van de regionale centrumdirecteur.

De leden van het regionaal overleg Trade Facilitation beoordelen de invoering van het klachtenformulier als positief. Regio Antwerpen vraagt de aangevers om in geval van klachten gebruik te maken van het standaardformulier (zie bijlage).

Txt File: