31/01/2020 Brexit: de transitieperiode treedt in werking

Recent keurde het Europees Parlement de brexitdeal, het terugtrekkingsakkoord tussen de Britse regering Johnson en de Europese Commissie, goed. Als onderdeel van het akkoord begint op 1 februari een overgangsperiode die loopt tot en met 31 december 2020.

Tijdens deze periode verandert er niets op douanevlak. Het VK blijft de Europese wetgeving toepassen en deel blijven uitmaken van de douane-unie en de interne markt. Het blijft belangrijk je voor te bereiden op de komst van douaneformaliteiten bij handel met het VK na deze transitieperiode. De definitieve relatie tussen de EU en het VK dient nog verder besproken te worden.

Het Brits Parlement heeft al beslist om de transitieperiode niet te verlengen na 31 december 2020. Indien de onderhandelingen niet succesvol zijn, blijft het risico op een no-deal brexit op 1 januari 2021 bestaan. Voor meer informatie over de mogelijke gevolgen voor ondernemingen na afloop van de transitieperiode kan je terecht op de Brexit-pagina van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen. De documenten van de Brexit-subwerkgroep van het Nationaal Forum kan je hier raadplegen.

(This hyperlink opens a new window).

Labels: