28/08/2020 Brexit: Geldigheid EORI GB

Zoals we reeds eerder communiceerdenzal je huidige EORI-nummer GB niet langer geldig zijn in de Europese Unie op het moment dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Je kan de continuïteit van je douaneactiviteiten garanderen door je EORI-nummer in België aan te vragen.

Ben je een operator die niet in de Europese Unie (bv. in het Verenigd Koninkrijk) gevestigd is? Hou er rekening mee dat conform de EORI-richtsnoeren van de Europese Commissie, je je moet registreren bij de douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de plaats waar je het eerst een aangifte indient of het eerst een beschikking aanvraagt.

Goed om te weten:

  • Je nieuw toegekende EORI-nummer is geldig in de hele EU
  • Btw-nummer(s) die eventueel verbonden zijn aan je huidige EORI-nummer GB kan je overzetten
  • Je kan slechts één geldig EORI-nummer voor de gehele EU hebben
  • Je nieuwe EORI-nummer wordt pas geactiveerd na de effectieve uitstap van het Verenigd Koninkrijk

Meer informatie en het aanvraagformulier kan je hier terugvinden.