07/01/2019 Brexit: vraag je EORI-nummer aan

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wil de Belgische ondernemingen optimaal ondersteunen bij hun voorbereidingen op de komende brexit. Hiertoe ondernam ze reeds diverse initiatieven, zoals seminaries, publicaties, oprichting infopunten etc.

Als het eind maart tot een 'harde brexit' komt, zullen douaneformaliteiten en documenten voor de handel tussen de EU en de VK opgelegd worden. Om te kunnen voldoen aan die verplichtingen is een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) noodzakelijk.

Vraag zo snel mogelijk je EORI-nummer aan, zodat de douaneadministratie je aanvraag kan verwerken vóór een eventuele 'harde brexit'.

Lees meer informatie in de nota hieronder.

Txt File: