07/10/2020 Uitzondering INF-SP voor Finland

Sinds 3 augustus is het mogelijk om in België gebruik te maken van INF-SP, het systeem van de Europese Commissie voor de vergunningen bijzondere douaneregelingen (actieve veredeling / passieve veredeling) alsook voor nationale en grensoverschrijdende vergunningen.

Vanaf de lancering is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de papieren inlichtingenbladen INF voor vergunningen bijzondere douaneregelingen (actieve veredeling / passieve veredeling) en nationale en grensoverschrijdende vergunningen.

Uitzondering hierop is de uitwisseling van informatie met Finland. De Finse Douane laat weten dat het wegens technische problemen nog geen gebruik maakt van het INF-SP. Economische operatoren en douanediensten blijven dus met Finland de papieren versie van het INF-bulletin en de e-mailcommunicatie gebruiken.

Zoals aangegeven tijdens de werkgroep Europese en Algemene bepalingen kan je de papieren procedure toepassen in geval van panne of storing van het digitale systeem.