21/10/2020 Verslag WG Accijnzen

De leden van de werkgroep Accijnzen kwamen samen op 16 oktober. De convenors bespraken de ontvangen voorstellen over vereenvoudigingen via digitalisering. Er was aandacht voor e-commerce en het level playing field voor de verkoop van alcoholische dranken in België. Gezien het specifieke karakter voorzien ze de oprichting van een subwerkgroep. 

Tot slot bespraken de leden de voorstellen inzake het level playing field in de regio’s. 

Raadpleeg het verslag voor meer informatie.