07/12/2020 Circulaire niet-preferentiële of economische oorsprong van goederen

Tijdens de vergadering van de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen op 26 november gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer informatie over de Circulaire betreffende de niet-preferentiële of economische oorsprong van goederen bij invoer ( 2020/C/142 ). Je kan er de actuele wettelijke bepalingen en procedures inzake niet-preferentiële oorsprong bij invoer in België in terugvinden.

Deze circulaire vervangt de Instructie “Oorsprong van de goederen – niet-preferentiële of economische oorsprong” van 11 september 2006.

Het document kan je raadplegen op Fisconetplus.